Vladimír Rotrekl group: Embryonic and Induced Pluripotent Stem Cell

DEPARTMENT OF BIOLOGY RESEARCH GROUP

Grants

Arytmogenní efekt aminophyllinu na buněčné kultury kardiomyocytů (MUNI/A/1455/2019)

MU Researcher: MUDr. Martin Ščurek
MU Faculty or unit:
Faculty of Medicine
Project Period:
1/2020 — 12/2020
Investor: Masaryk University / Grant Agency of Masaryk University


Identification of genes involved in nitrate transport in P.denitrificans and basic biochemical characterisation on their products (GA203/00/P097)

MU Researcher: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
MU Faculty or unit:  Faculty of Science
Project Period: 1/2000 — 1/2002
Investor: Czech Science Foundation / Standard Projects


The molecular mechanism of the depletion of cardiomyocyte progenitors in dystrophinopathy (7AMB16FR015)

MU Researcher: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Medicine
Project Period:
1/2016 — 12/2017
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR


Úloha sekrece FGF2 ve fyziologii lidských pluripotentních kmenových buněk (GA15-23033S)

MU Researcher: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty or unit:
Faculty of Medicine
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor: Czech Science Foundation / Standard Projects


Studium dilatační kardiomyopatie spojené s Duchenovou svalovou dystrofií na modelové tkáni tvořené kardiomyocyty derivovanými z iPS buněk (GA13-19910S)

MU Researcher: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Medicine
Project Period: 2/2013 — 12/2015
Investor: Czech Science Foundation / Standard ProjectsMU Researcher: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

MU Faculty or unit: Faculty of Medicine
Project Period: 1/2013 — 12/2014
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR


Identifikace mechanizmů vzniku chromozomálních aberací při dlouhodobé kultivaci lidských embryonálních buněk in vitro (NS10237)


MU Researcher: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

MU Faculty or unit: Faculty of Medicine
Project Period: 7/2009 — 12/2011
Investor: Ministry of Health of the CRMU Researcher: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period: 1/2000 — 1/2002
Investor: Czech Science Foundation / Postdoctoral projects

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info