Biologický ústav je jedním z nejstarších teoretických ústavů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU). Byl založen již v roce 1919 a jeho zakladatel prof. Edward Babák je autorem koncepce výuky všeobecné biologie pro lékařské fakulty. Tato koncepce byla dále rozvíjena jeho nástupcem prof. Janem Bělehrádkem, který vytvořil historicky první učebnici obecné biologie pro lékařské fakulty v českém jazyce.


V současné době Biologický ústav zajišťuje teoretickou i praktickou výuku lékařské biologie pro české i zahraniční studenty programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství a teoretickou výuku pro bakalářské studijní programy. Ústav zajišťuje také koordinaci mezinárodního Ph.D. programu Biomedicínské vědy a vědečtí pracovníci ústavu se významně podílejí na postgraduálním vzdělávání v rámci toho Ph.D. programu.


Biologický ústav je rovněž mezinárodním centrem excelentního biomedicínského výzkumu. Výzkumná činnost ústavu je členěna do celkem 7 nezávislých výzkumných skupin vymezených svým odborným zaměřením. Mezi klíčové výzkumné oblasti patří například genomové nestabilita a DNA reparace, bakteriální genetika a genomika, buněčná signalizace, embryonální a pluripotentní kmenové buňky či nádorová biologie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info