Předměty garantované Biologickým ústavem

Všeobecné lékařství (v českém jazyce)

podzimní semestr
VLBI0121p Lékařská biologie I - přednáška (ke stažení sylabus, harmonogram výuky)
VLBI0121c Lékařská biologie I - cvičení
VLMB011 Moderní zobrazovací a analytické metody v buněčné biologii

jarní semestr
VLBI0222p Lékařská biologie II - přednáška (ke stažení sylabus, harmonogram výuky, zkušební otázky)
VLBI0222c Lékařská biologie II - cvičení

General Medicine (in English)

autumn semester
aVLBI0121p Medical Biology I - lecture (download syllabus, teaching plan)
aVLBI0121c Medical Biology I - practice

spring semester
aVLBI0222p Medical Biology II - lecture (download syllabus, teaching plan, question list for oral exam)
aVLBI0222c Medical Biology II - practice

Zubní lékařství (v českém jazyce)

podzimní semestr
ZLBI0121p Biologie I - přednáška (ke stažení sylabus, harmonogram výuky)
ZLBI0121c Biologie I - cvičení

jarní semestr
ZLBI0222p Biologie II - přednáška (ke stažení sylabus)
ZLBI0222c Biologie II - cvičení

Dentistry (in English)

autumn semester
aZLBI0121p Biology I - lecture (download syllabus, teaching plan)
aZLBI0121c Biology I - practice

spring semester
aZLBI0222p Biology II - lecture (download syllabus)
aZLBI0222c Biology II - practice

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, Zdravotní laborant – prezenční i kombinované studium (v českém jazyce)

podzimní semestr
BLMB011p Molekulární a buněčná biologie - přednáška
BLMB011c Molekulární a buněčná biologie - cvičení

Laboratory Assistant – full time and combined studies (in Czech)

autumn semester
BLKMB011p Molecular and Cellular Biology - lecture
BLKMB011c Molecular and Cellular Biology - practice

Fyzioterapie, Nutriční terapie, Nutriční specialista, Optika a optometrie, Ortoptika (v českém jazyce)

jarní semestr
BKBI011 Biologie - přednáška

Physiotherapy (in English)

autumn semester
aBFBI011 Biology

Dentální hygiena (v českém jazyce)

podzimní semestr
BHBB011s Buněčná biologie a genetika - seminář

Biomedicínská technika VÚT (v českém jazyce)

jarní semestr
AMOLp Úvod do molekulární biologie a genetiky - přednáška
AMOLc Úvod do molekulární biologie a genetiky - cvičení

Preparation for study at the Faculty of Medicine, Masaryk University

FMBI Biology - preparatory course (online course in English)

FPBI01 Biology - Foundation programme (presence course in English)

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info