Biologický ústav pořádá novou sérii seminářů BIOTOP

Biologický ústav již tradičně připravuje na podzimní semestr 2023 sérii seminářů BIOTOP. Cílem těchto seminářů je seznámit studenty s možnostmi uplatnění mimo akademickou půdu. Semináře jsou určeny studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia a také postdoktorandům.

1. 9. 2023

Bez popisku

Podzimní semestr zahájí Kateřina Šolcová, Ph.D., která vystudovala biochemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a doktorát z buněčné biologie získala na univerzitě v Basileji ve Švýcarsku. S více než desetiletou akademickou praxí se specializovala na proteiny vázající RNA, modifikaci RNA a její regulaci, čímž rozšířila své odborné znalosti v této oblasti. V současné době Kateřina pracuje jako členka týmu obchodní analýzy v CUIP a jako konzultantka pro vídeňský inkubátor Danube Labs. Jejím úkolem je analýza a obchodní rozvoj objevů, vynálezů a výzkumu pocházejícího z Univerzity Karlovy.

Dalším plánovaným hostem bude úspěšná absolventka doktorského programu Biomedicínské vědy na Lékařské fakultě MU – Veronika Palušová, Ph.D. Po ukončení doktorského studia Veronika pokračovala jako postdoktorandka na CEITEC MU, kde se věnovala zejména nádorové biologii. Po sedmi letech akademického působení dostala nabídku z průmyslu a v současné době pracuje jako aplikační specialistka ve společnosti BioVendor v Brně. Zde podporuje klinické laboratoře z České republiky se specializací na imunologii a alergologii.

Studenti se mohou těšit také na zahraničního hosta Maríu S. Soengas, PhD. María začala svou vědeckou kariéru nejprve jako vysokoškolská studentka na Univerzitě v Coruni a později na Univerzitě v Madridu, kde studovala molekulární biologii. Po úspěšném získání doktorátu pracovala María ve skupině S. Loweho v Cold Spring Harbor Laboratory v New Yorku (USA), kde hodnotila roli apoptózy jako nádorového supresorového mechanismu se zvláštním zaměřením na melanom. Poté v roce 2002 nastoupila na dermatologické oddělení Michiganské univerzity, kde rozvíjela program základního výzkumu melanomu. Její skupina definovala nové molekulární mechanismy, které jsou základem iniciace, progrese a chemorezistence lidského melanomu. Od roku 2008 vede María skupinu pro melanom v CNIO. Hlavním cílem jejího týmu je převést základní výzkum melanomu do klinické praxe prostřednictvím identifikace nových markerů onemocnění a cílů pro vývoj léků.

Posledním hostem bude Ana Rubina Perestrelo, PhD. Ana získala doktorát v oboru biomedicínských věd na Univerzitě v Algarve v Portugalsku. Dále se jako postdoktorandka ve Fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně věnovala výzkumu v oblasti translační medicíny. Po několika letech působení na akademické půdě přešla Ana do soukromého sektoru, kde v současné době pracuje jako analytička trhu pro skupinu Eppendorf ve švýcarské Basileji.

Semestr bude zakončen dvoudílným workshopem pořádaným ve spolupráci s Centrem transferu technologií Lékařské fakulty MU. Během workshopu budou mít studenti možnost vyzkoušet si pod vedením lektorů aplikaci výsledků svého výzkumu do průmyslové oblasti.

Aktuální informace a další informace o workshopech BIOTOP jsou k dispozici na webových stránkách. Workshopy jsou součástí oficiálního kurzu, který studenti najdou v katalogu předmětů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info