Vědci objevili souvislost mezi střevními bakteriemi a rozvojem kolorektálního karcinomu

Výzkumné skupině profesora Davida Šmajse se podařilo poukázat na možnou roli bakterie Escherichia coli při vzniku kolorektálního karcinomu.

29. 5. 2023

Bez popisku

V nedávné studii publikované v časopise Frontiers in Microbiology se vědcům ze skupiny Davida Šmajse podařilo identifikovat specifické typy bakterie Escherichia coli (E. coli) přítomné ve střevech pacientů s kolorektálním karcinomem. Tato zjištění naznačují dříve neznámou roli E. coli ve vývoji kolorektálního karcinomu a poskytují potenciální prognostický biomarker tohoto onemocnění.

E. coli je bakterie, která běžně žije v lidském těle a ve většině případů je pro lidské zdraví bezpečná. Některé specifické typy E. coli však mohou způsobit závažná onemocnění od nekomplikovaných infekcí močových cest až po život ohrožující meningitidu. Škodlivost těchto patogenních kmenů závisí na takzvaných faktorech virulence. Tyto faktory kódují specifické proteiny, které interferují s fyziologickým fungováním buněk, což vede k rozvoji onemocnění. Zatímco je dobře známo, že patogenní E. coli může přímo způsobovat urogenitální, průjmové a jiné infekce, její role ve vývoji dalších onemocnění zůstává nejasná.

V této studii se naši vědci zaměřili na možnou roli patogenní E. coli při vzniku kolorektálního karcinomu. Za tímto účelem výzkumníci analyzovali přítomnost faktorů virulence v kolorektálních biopsiích od zdravých lidí a pacientů s kolorektálním karcinomem. Výzkumníci identifikovali 4 faktory virulence, které byly častěji přítomny u pacientů s rakovinou, což naznačuje jejich možnou roli v patologii onemocnění. Důležité je, že jeden z faktorů virulence byl přítomen téměř výhradně u pacientů s pokročilými typy kolorektálního karcinomu, a proto může potenciálně sloužit jako biomarker kolorektálního karcinomu.

Kromě toho si výzkumníci všimli, že stejné faktory virulence byly přítomny u podskupin pacientů se současnými a předchozími nádory, což naznačuje, že identifikované kmeny E. coli zřejmě přispívají k rozvoji kolorektálního karcinomu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKACE: Bosák et. al., 2023. Escherichia coli from biopsies differ in virulence genes between patients with colorectal neoplasia and healthy controls. Front Microbiol. doi:10.3389/fmicb.2023.1141619.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info